Copyright & Disclaimer

Copyright & Disclaimer

Autorská práva k jakýmkoli materiálům vytvořeným pro stránku grandgarbage.cz, nebo na stránce publikovaným jsou vyhrazena.

Grandgarbage.cz nepřebírá žádnou odpovědnost za relevantnost, přesnost a úplnost poskytnutých informací. Grandgarbage.cz je odpovědná pouze za hmotné nebo nehmotné škody, pokud lze prokázat, že způsobila škodu úmyslně nebo hrubou nedbalostí. Škody zahrnují škody způsobené použitím nebo zneužitím poskytnutých informací nebo přímými nebo nepřímými škodami, které vzniknou použitím chybných nebo neúplných informací.

Grandgarbage.cz si vyhrazuje právo na změnu, doplnění nebo odstranění některých nebo všech informací na svých webových stránkách bez předchozího upozornění. Stejně tak si rovněž vyhrazuje právo dočasně nebo trvale ukončit webové stránky.

 

Informace

Z publikačních důvodů si grandgarbage.cz obecně vyhrazujee právo na oříznutí obrázků nebo úpravu obrazu podle svého uvážení. Za využití materiálů na stránce grandgarbage.cz neexistuje nárok na finanční náhradu. Nepřebíráme odpovědnost za porušení autorského zákona, které přichází ze strany publikujícího.

 

Příspěvky

Zasláním příspěvku na stránku grandgargage.cz souhlasí přispěvatelé s právem grandgarbage.cz publikovat a používat obsah pro třetí strany, na Facebooku, Twitteru a Instagramu. Ve zvláštních případech také pro propagační materiály – jako jsou časopisy, letáky, složky, plakáty, karty, projekce a také práce s veřejností (PR), jako např. noviny, tiskopisy, události, výstavy a prezentace. Grandgarbage se zavazuje, že neprodá snímky a rozhovory bez autorova osobního svolení.

Pro publikování na stránkách grandgarbage.cz musí být přispěvatel jediným vlastníkem autorských práv k obrázkům, textům, hudbě (…), které redakci zašle. Jako fotograf prohlašuje, že má písemné svolení modelů a agentur pro publikování obrázků. Všechna jeho autorká práva nejsou tímto ujednáním omezena. V zájmu zachování kvality si však ponecháváme právo provádět pravopisné / gramatické / vizuální změny příspěvku a používat jej k propagaci grandgarbage.cz. Stejně tak si grandgarbage.cz a její redaktoři ponechávají právo přidávat k příspěvku poznámky.

Umělec souhlasí s tím, že grandgarbage.cz a její majitelé nejsou zodpovědní za jakoukoli újmu, duševní nebo fyzickou, vyplývající z publikování jejich příspěvku.

Odesláním příspěvku k publikaci na grandgarbage.cz fotograf potvrzuje, že má řádně podepsaný souhlas modelu a agentur pro publikování obrázků na stránkách grandgarbage.cz a na všech jejích kanálech a neporušuje žádná práva třetích stran nebo zákony. U fotografií zobrazující úplně nebo zčásti obnažené lidské tělo fotograf potvrzuje, že vlastní doklad o tom, že je model plnoletý.

U exkluzivních příspěvků přispěvatel souhlasí s tím, že jejich obsah nebude publikovat v jiném časopise nebo na jiných webových stránách.

 

Pravidla odkazů na stránku grandgarbage.cz

Grandgarbage.cz si vyhrazuje právo kdykoli odvolat souhlas ke zveřejnění odkazu na stránku. Povolení je uděleno za předpokladu dodržení následujících pravidel: odkaz musí směřovat na domovskou stránku magazínu grandgarbage.cz. Ve výjimečných případech může odkaz odkazovat na jinou, konkrétně určenou stránku webu grandgarbage.cz. To vyžaduje předchozí písemné schválení. Odkazující strana musí zajistit, aby byla webová stránka grandgarbage.cz zcela načtena při každém výběru odkazu, a že je zobrazena ve svém vlastním okně, nikoli v rámečku na cílové stránce. Odkazující strana musí informovat šéfredaktora webu grandgarbage.cz o vložení odkazu a to zasláním e-mailové zprávy do 24 hodin od nastavení spojení. Tato zpráva musí obsahovat cestu (URL), přes kterou je přístupná webová stránka obsahující odkaz. Zvláštní, výslovné povolení musí být získáno, pokud chcete použít odkaz na obrázek jednoho umělce.

 

Odkazy třetích stran

Pokud naše stránky obsahují odkazy na jiné stránky a zdroje poskytované třetími stranami, jsou tyto odkazy poskytovány pouze pro vaše informace a nemáme žádnou kontrolu nad obsahem těchto stránek nebo zdrojů.

 

Autorská práva / Obsah

Veškerý obsah, to znamená, že text (rozhovory, recenze, zprávy a články) a data (obrázky, layout, design) na časopisu stránce grandgarbage.cz jsou chráněny autorským zákonem a mohou být pokryty dalšími omezeními. Grandgarbage.cz si zachovává všechna práva, včetně autorských práv, v datech, obrázcích, dokumentaci, textu a dalších informací obsažených v těchto souborech (dále jen „Materiály“). Autorská práva a jiná vlastnická práva mohou být držena jinými jednotlivci nebo subjekty.

Některý obsah našich webových stránek není určen pro děti mladší 15 let.

 

Autorská práva / Právní otázky

Pokud objevíte fotografie, obrázky, text nebo jiný obsah na stránce grandgarbage.cz, které jsou pod vašimi osobními (jedinými) autorskými právy (nebo vaší společností) a nikdy jste neudělili povolení k jeho použití na stránkách grandgarbage.cz nebo na sociálních profilech a tiskových zprávách, ihned nás prosím kontaktujte. Uveďte prosím také důkaz o vašich autorských právech. Grandgarbage.cz se okamžitě obrátí na umělce (odesílatele) konkrétního obsahu, aby objasnil právní situaci a v případě potřeby inicioval právní kroky.

 

grandgarbage.cz